Jäsenanomus

Bengalikissayhdistys Ry:hyn voivat liittyä kaikki bengalikissan omistajat ja kaikki bengalikissoista kiinnostuneet henkilöt.

Jokaisen jäsenen tulee täyttää alla oleva lomake maksaessaan jäsenmaksun, myös vanhojen jäsenten sekä kasvattajien!

Vanha jäsen 

Yhdistys ei lähetä jäsenmaksuistaan laskuja. Jäsenmaksu tulee maksaa kesäkuussa oma-aloitteisesti sekä täyttää alla oleva lomake, jolloin se ei aiheuta jäsenyyden katkeamista. Jäsenelle ei tule mitään erillistä ilmoitusta uudistettavasta jäsenmaksusta.

Anon Bengalikissayhdistys ry:n jäsenyyttä.

Olen tutustunut yhdistyksen sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Noudatan yhdistyksen sääntöjä ja kunnioitan hallituksen päätöksiä. Kaikessa toiminnassani asetan kissojen ja muiden eläinten hyvinvoinnin sekä eläinsuojelulliset näkökohdat ensisijaisiksi. Kunnioitan toimissani ja puheissani toisia jäseniä, kissanomistajia, kasvattajia, kanssakilpailijoita ja kaikkia joita tämän harrastuksen parissa kohtaan. Edistän osaltani yhdistyksen toiminnan ”positiivista bengali-energiaa”.

Jäsenmaksut 2017 Bengalikissayhdistys ry:ssä
- varsinainen jäsen 18€ (samassa taloudessa ei ennestään jäseniä),
- perhejäsen 7€ (samassa taloudessa on varsinainen jäsen),
- pentuejäsen 5€ (kasvattajan maksama jäsen pennunostajalle).

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Olen suorittanut jäsentyypin mukaisen jäsenmaksun:
Tapiola Pankki: IBAN FI32 3636 3010 3433 41
Saaja: Bengalikissayhdistys Ry
Viesti: jäsenen nimi + kotipaikka

Jäsenhakemus

*-merkityt kohdat ovat pakollisia

Varsinainen jäsen
Perhejäsen
Pentuejäsen (kasvattajan maksama)
Saa julkaista
Ei saa julkaista
Fifé
TICA